Mape uma – Iskoristite svoje potencijale 🧠

Skoro sam bila na radionici o mapama uma koju je održala Ana Todorović-Radetić iz prevodilačke agencije Libra. Tema je vrlo korisna, pa sam odlučila da vam prenesem naučeno.

Većina ljudi ima neki od sledećih problema:

 • Pamćenje
 • Koncentracija
 • Kreativnost
 • Analiziranje
 • Planiranje
 • Upravljanje vremenom
 • Motivacija
 • Rešavanje problema
 • Donošenje odluka
 • Organizacija misli
 • Odugovlačenje
 • Određivanje prioriteta
 • Učenje

Ako ste se pronaši u nekoj od navedenih stavki, mape uma će vam itekako biti korisne.

Već godinama zapisujem i ostvarujem svoje ciljeve i shvatila sam da mape uma funkcionišu na sličan način. One čak više trigeruju naš mozak jer koriste kompletan spektar veština – reči, slike, simbole, brojeve, logiku, boje i svesnost prostora.

Učenje i pamćenje na ovaj način je brže i lakše jer su angažovane obe hemisfere mozga.

Leva (logička) hemisfera se bavi analizom, brojevima, linearnošću, rečima, logikom i listama dok se desna (kreativna) hemisfera bavi prostornim poimanjem, ritmom, imaginacijom i maštom.

*Anina šema

Levoj hemisferi su potrebne činjenice, a desnoj opisi tih činjenica kako bi naš mozak to brzo i lako upamtio.

Sigurno se i sami sećate kako ste nešto iz knjige bolje upamtili zbog slike koja se tu negde pored nalazila ili crteža koji ste pored sami nacrtali.

Šta su mape uma

Mape uma su vizuelni prikaz naših misli koji nam omogućava da se setimo suštine, bez velikih osvrtanja na detalje.

One stimulišu naša čula, sažimaju informacije, odvajaju bitno od nebitnog, organizuju bolje misli, inspirišu i otključavaju potencijale naših umnih sposobnosti.

Služe nam da na jednostavan način prikažemo kompleksne teme i tako ih bolje struktuiramo, vizuelizujemo i zapamtimo.

Mogu se crtati za bilo koju temu. Možete predstaviti njima svoje ciljeve, svoj biznis, neku temu koju obrađujete na fakultetu koju želite da je bolje struktuirate i zapamtite itd.

Ko je osmislio mape uma

Tvorac mape uma je Toni Buzan koji se tokom života bavio pragmatičnim delatnostima iz oblasti psihologije i razvoja umnih i kreativnih sposobnosti.

Ako vam je interesntna tema, možete saznati više u njegovim knjigama “Mape uma”, “Brzo čitanje”, “Savršeno pamćenje” i “Koristite obe hemisfere mozga” koja je prodata je u milion primeraka.

Kako se crtaju mape uma

Crtaju se na velikom papiru tako što se list postavi pejzažno i kreće se iz centra. U centru se napiše i nacrta tema iz koje polaze grane.

Grane se crtaju u pravcu kazaljke na satu i svaka grana koja polazi iz centra treba da bude različite boje.

Na svakoj grani se nalazi ključna reč (trudite se da bude samo jedna reč) + crtež, simbol ili broj koji to objašnjava. Sve treba da bude čitko i jasno. Nemojte pisati malim i zbijenim slovima.

Glavne grane su približno iste dužine i postaju sve tanje kako se šire od centra ka periferiji. Na njih dodajemo grane drugog nivoa koje su tanje. Možemo nekad ostaviti i neku praznu granu kako bismo se kasnije setili i dodali šta fali.

Što više slika i boja to bolje. Slike su važnije od reči jer ih bolje pamtimo. Treba da razvijete vaš lični stil mapiranja i crtate ono što su vaše lične asocijacije na određeni pojam. Izbegavajte crnu boju grana jer ne deluje stimulativno na mozak.

Primer mape uma

Evo kako izgleda ova tema prikazana u vidu mape uma (ovde nije nacrtan crtež pored svakog pojma što je preporučljivo):

*Anin crtež

Mape uma je najbolje crtati na papiru. Ukoliko neko baš ne voli da crta, može koristiti i ovaj program + ovaj tutorijal gde je objašnjen proces pravljenja mape.

Ja sam isprobala oba i ipak vam savetujem da se prvo izveštite u crtanju. Možete na primer krenuti od svojih ciljeva za 2019.

Slobodno mi pošaljite vaše mape uma kad ih završite ako želite da ih pogledam i dam svoje sugestije.

Srećno!