Digital marketing kviz

Kreirala sam ovaj kviz iz digitalnog marketinga kako biste se zabavili i procenili vaše znanje iz ove oblasti. 
U kvizu se nalazi 30 pitanja iz različitih oblasti digitalnog marketinga. Nakon što ga popunite videćete koliko ste imali tačnih odgovora. 

Srećno! 

0-16 Početni nivo. Treba još dosta da učite 📖

17-26 Srednji nivo. Imate dobru podlogu 🙂 Nastavite sa učenjem

27-30 Level Pro. Bravo! 👏🏻

 

Neke od edukacija za početni i srednji nivo 

Linkedin obuka Janja

Kako da iskoristite pun potencijal LinkedIn mreže

Outreach Janja

Outreach - Kako drastično povećati šansu da dobijete odgovor "DA"

Content obuka

Kako pisati sadržaj koji privlači pažnju i prodaje

Exclamation Triangle Check code