Plan i cene Linkedin programa

Sređivanje Linkedin
profila

Za koga je:

Trajanje usluge: 

Šta dobijate:

Moduli:

Rezultat:

Cena:

100€

Program Uvod u Linkedin
za biznis

Za koga je:

Trajanje usluge: 

Šta dobijate:

Moduli:

Rezultat:

Cena:

497€

Program Linkedin za
biznis

Za koga je:

Trajanje usluge: 

Šta dobijate:

Moduli:

Rezultat:

Cena:

750€ /mesečno
3000€ /ukupno
Exclamation Triangle Check code